Wat zijn de kosten?

Natuurlijk wil je graag weten waar je aan toe bent. Wat gaat het project dat ik in mijn hoofd heb ongeveer kosten?

Omdat ieder project uniek is, is het onmogelijk om op deze pagina de kosten te beschrijven. Maar ik zal je wel inzicht geven waar je rekening mee kunt houden.

"Ik hou zelf niet van onverwachte kosten. Dus hoef jij daar bij mij nooit bang voor te zijn."

Prijsopgave

Vrijwel ieder project begint met een prijsopgave. Ik loop dan de beoogde werking van het project door en maak een inschatting van de te verwachten kosten. Deze kosten zijn meestal de uitkomst van de te verwachten uren, vermenigvuldigd met het uurtarief (€75,00 exclusief BTW). Door mijn ervaring lukt het mij vaak een nauwkeurige inschatting te maken van de uren die nodig zullen zijn om het project aan jouw wensen te laten voldoen.

Soms zijn er externe factoren die het inschatten van de benodigde tijd bemoeilijken. Dit is vooral het geval wanneer we bij de ontwikkeling afhankelijk zijn van software van derden. In dat geval houd ik rekening met een ruimere marge.

Eerlijke uren
(niet alles wordt berekend)

Ik hecht heel veel waarde aan een vertrouwde samenwerking met jou als klant. Daarom ben ik volledig transparant: iedere minuut die in rekening wordt gebracht kun je terugvinden in je persoonlijke omgeving, waar precies wordt vermeld hoe lang ik met de diverse werkzaamheden bezig ben geweest, en wat dat heeft gekost.

Daarbij geldt dat alleen de netto-tijd, die ik daadwerkelijk direct aan de werkzaamheden besteed, in rekening wordt gebracht. Ook het onderscheid tussen berekende en niet-berekende uren is terug te vinden via jouw account.

Wat ik wel bereken:
  • Directe (programmeer-)werkzaamheden

  • Onderzoek dat benodigd is om de werkzaamheden uit te voeren

Wat ik niet bereken:
  • Overleg, via e-mail, WhatsApp of telefoon

  • Bijhouden van de tijdsregistratie en het logboek (wat ik precies gedaan heb)

  • Kennis uitbreiden die eventueel nodig is om de werkzaamheden voor jouw project uit te voeren

  • Administratieve werkzaamheden

Na de oplevering

Nadat het project is opgeleverd en alle laatste puntjes op de i zijn gezet, zit mijn werk erop. Met welke kosten moet je dan nog rekening houden?

Webhosting

De meeste projecten werken volledig via internet. Dat betekent dat ze ondergebracht moeten worden bij een webhostingprovider of een clouddienst.

Natuurlijk kan ik je adviseren over alles wat jouw project nodig heeft en waar deze kan worden ondergebracht. Als je dat prettig vindt kan ik het je ook helemaal uit handen nemen. Meestal zijn er geen bijzondere eisen aan een webhostingpakket, waardoor de kosten laag zijn.

Onderhoud

Na de oplevering van jouw project zal ik je adviseren over het onderhoud. Al vanaf het begin van de ontwikkeling hou ik er rekening mee dat een project goed onderhouden moet kunnen worden. Het technische onderhoud is daardoor erg gestroomlijnd en vergt niet veel tijd.

Hoewel ik regelmatig onderhoud adviseer, is het natuurlijk niet verplicht. Ook ben je niet verplicht het onderhoud door mij te laten uitvoeren.

Géén abonnementskosten

Eén van de grote voordelen van het laten ontwikkelen van eigen software is dat je, na de eenmalige investering, niet vast zit aan hoge maandelijkse abonnementskosten. Dat kan heel veel geld schelen.

Kosten prijsopgave

In de meeste gevallen reken ik geen kosten voor het maken van een prijsopgave. Maar soms vereist het maken van een nauwkeurige inschatting van de te verwachten onkosten meer onderzoek. Die kosten kunnen wel in rekening worden gebracht.

Uiteraard zal ik vooraf altijd waarschuwen als er kosten zijn verbonden aan een aanvullend onderzoek.

Wat kan ik voor jou betekenen?

Vraag geheel vrijblijvend een prijsopgave aan!